top of page

色誘舅父


細個有段時間跟爺爺嫲嫲住村屋,隔離左右都係我嘅親戚,舅父同叔叔嬸嬸就住喺隔離屋。雖然輩分上佢係我舅父,但其實都唔係大我好多年。


叔叔嬸嬸屋企地方大,每逢年初一、二我地成家人同其他親戚就會聚哂喺佢地度賭通宵,大人有大人賭錢、細路有細路玩。當時我仲好細個,同兩個表妹入咗舅父房打機,舅父就坐喺床睇電視。佢地次次賭通宵我地都會喺度過夜,所以玩到攰就直接上舅父張床瞓。兩個表妹係最出面,我瞓最入面,舅父就夾係我地中間,同佢冚埋同一張被瞓。


當時我背住舅父,全部人訓哂得我仲未瞓,心血來潮想佢抱住我瞓,所以拉佢隻手搭落我度,然後扮瞓得好”林”咁將個Pat 貼住佢下面,見佢無反應隔又再向後頂多幾下。

之後我知佢醒左(因為冇左瞓教個種好平穩嘅呼吸聲)係咁噴氣落我條頸度,然後又攬到我好實,實到將成個身壓左落我背脊度,feel到有D好硬好熱嘅野貼住我後面,有幾下仲好明顯有野彈咗幾下。

呢個姿勢持續咗好耐,我唔敢郁得太犀利怕比佢知我扮瞓。直到其中一個表妹話要出去廁所,我地先行返出房,之後大家都冇再提起過呢件事。


有時會諗,如果當日我再主動啲會唔會真係發生D咩…可惜永遠都唔會知了。—————————📫歡迎投稿:www.miss-erguotou.com (IG主頁可直接click入網站)

性愛疑難、感情問題?逐一為你解答💁🏻‍♀️

調教分享?性癖好?

What is your deepest, darkest fantasy or secret you have never told anyone?


SHOW ME THEN.

1,531 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page