top of page

玩Tinder見到中學同學 之後仲約咗佢去時鐘


中學畢業左差唔多十年,有一次出街撞到個隔離班,完全冇任何交流,但又唔知點解有佢Ig 既中同。雖然大家都認到大家,但始終真係完全唔識,就冇理到,直接行過左。


如是者過左一排又比我哋再撞多一次,果次照樣都係直接行過左。果日我心諗,話哂都撞過兩次,就試吓ig dm 佢同佢傾兩句。

佢話佢喺嗰頭返工,而我住附近,所以就撞到。果次嘅對話其實都只係講咗幾句,冇乜特別,講完之後就一直都冇再講過嘢。


唔知係咪上天比我既機會,同佢dm 完隔左一排,我玩tinder 時竟然比我無意中見到佢😂 呢一切都來得好巧合。

我完全冇任何尷尬,仲覺得有啲興奮,即刻ig dm 返佢,話係tinder見到佢😂

就係咁樣大家就開始有更多既話題,講吓點解佢會用tinder ,想搵啲乜嘢,有冇SP,亦開始講起性話題。


我自問package 都唔差,同佢傾左一陣都知佢對我都有feel。雖然佢唔係啲咩特別高質既女仔,但因為我同佢中學係完全冇任何交流,所有中同都唔知我同佢之間既事,同埋有哂共同朋友,咁樣食左佢既話,真係好淫好興奮。

所以傾左一排之後就約左去時鐘,仲做左一段時間sp 。佢皮膚白,樣正常,但係完全冇波冇屁股。我食過咁多女,佢既身材真係可以話完全乜都冇!唯一值得讚嘅就係佢下面好乾淨,完全冇味,好好奶。不過佢初初仲未脫毛,所以其實我對佢性趣不大,只係係咁意約下佢咁。後來佢脫左毛,仲主動搵我約,又聽話肯book房係房等我,我就間唔中都會應約既,雖然我有幾次都係出左一Q就走左😂 仲要係佢比房錢,諗返其實自己都幾仆街。


依家佢同左公司一個同事做咗sp,成日係佢哋公司meeting room 扑野,講到好興奮咁😂 仲要人哋有女朋友,返到公司都仲有呢個免費飛機杯,條友都幾好彩👍🏼 而我就繼續食其他女啦~—————————📫歡迎投稿:www.miss-erguotou.com (IG主頁可直接click入網站)

性愛疑難、感情問題?逐一為你解答💁🏻‍♀️

調教分享?性癖好?

What is your deepest, darkest fantasy or secret you have never told anyone?


SHOW ME THEN.

2,238 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page