top of page

我有戀眼癖 見到女仔反白眼會有性興奮我係戀眼癖好者,好鐘意睇女仔反白眼,但唔係發脾氣反白眼嗰隻,而係反到白曬個種⋯如果見到女仔反白眼會有反應,特別鍾意睇大眼女仔反白眼,因為可以反到多啲眼白出嚟。有時我會用手擘開隻眼嚟睇,一見到佢哋隻眼啲血絲,就覺得好靚好吸引!


🙋🏻‍♀️:「你由幾時開始知道自己中意睇人反白眼?」

💁🏻‍♂️:「我細細個就發現自己有呢個喜好,我諗應該係小學個陣?細個玩個陣覺得反白眼好犀利。大個之後試過有朋友對我反白眼,當下都會有性興奮。」

🙋🏻‍♀️:「只會喺sex過程,定抑或無任何性意味地反白眼都會令你有反應?生活中有無曾經遇過有人無意中反白眼,而又turn on到你?」


🤷🏻‍♂️:「Bothhhhh 🙈 其實就算唔係sex都鐘意睇。當然你講嘅情況都有試過,但通常我都係唔出聲行開算⋯⋯」


🙍🏻‍♀️:「咁你同partner sex既時候會主動要求嗎?例如要求對方反住白眼搞,或者高潮時反白眼?」


🙆🏻‍♂️:「會啊~~~兩樣都有,搞嘢個情況有啲似你之前寫過嗰篇三母女av,我就係鐘意嗰啲表情,全程都反哂白眼咁滯。其實我仲想試眼射同lam眼~但都會怕對方未接受到... 同埋唔係太衛生。」


🙎🏻‍♀️:「眼射風險太大了,好大機會細菌感染⋯⋯你有無睇過『眼射』個套av?」


🤷🏻‍♂️:「睇過🤣🤣🤣 個人覺得一般般,因為冇乜點反白眼~ 我之前睇過有一套系列專門係反白眼,叫『白目失神地獄』。日本算比較多反白眼題材,基本上打『白目』就會搵到!」


—————————


📫歡迎投稿:www.miss-erguotou.com (IG主頁可直接click入網站)

性愛疑難、感情問題?逐一為你解答💁🏻‍♀️

調教分享?性癖好?

What is your deepest, darkest fantasy or secret you have never told anyone?


SHOW ME THEN.

125 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Commentaires


bottom of page