top of page

半夜送個FD返屋企 點知同佢朋友J撻著咗 三個人瞓同一張床 我同J就喺隔離互摷呢件事發生喺我仲讀緊書嘅時候,個時我成日出去蒲,都叫食唔少好野。

有一晚冇出去比較早瞓左,突然間3點幾俾人嘈醒,係我Frd個EX打黎,點知係佢個女性朋友聽電話。(以下稱呼為J)


J話我fd醉左叫我黎送佢返屋企,咁我都住得近既,雖然個刻唔係咁想出去,但始終係朋友嘅EX,覺得算啦做次好人送佢返去啦⋯我出到去嘅時候,見到佢個朋友J,眼神交流咗一下,講左幾句就上咗的士送我fd走。其實如果有得揀,我想送J返屋企多啲!😂


咁送咗我fd返去我都有d累想抖一抖,點知佢想擒我,係我推開佢嘅時間見到J打黎,我即時聽電話,同佢講佢個Frd醉得好勁,我應付唔到不如你過黎幫手。

如是者我坐左係電腦枱等左一陣,仲諗緊會唔會係岩岩個個女仔,過左15分鐘左右開門見到真係J黎。之後佢黎到個時我fd仲未瞓著,但都已經醉到唔係好起到身,咁J就安慰下我朋友,無耐佢就瞓著左。我fd張床其實好大,所以J瞓左係中間我就瞓埋係床邊,但我哋2個都瞓唔著,所以就傾下閒計。之後傾傾下就無啦啦錫起上黎,互相攬住打車輪,完全當個fd唔存在一樣😂,而我隻手都不斷咁上下遊走,J當時濕得好勁,開始有少少呻吟聲。


點知就係個刻,瞓係入面個fd突然轉身⋯⋯


(待續⋯⋯)

今次分開了上下兩集,等事主打埋下集就會出🫶🏻


—————————


📫歡迎投稿:www.miss-erguotou.com (IG主頁可直接click入網站)

性愛疑難、感情問題?逐一為你解答💁🏻‍♀️

調教分享?性癖好?

What is your deepest, darkest fantasy or secret you have never told anyone?


SHOW ME THEN.

1,135 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page